Veckans fågel

Jan-febr
Talgoxe
Talgoxe
Jan-febr
Blåmes
Blåmes
Februari
Talltita
Februari
Entita
Entita
Vecka 9-11
Grönfink
Grönfink
Vecka 9-11
Fasan
Fasan
Vecka 12-16
Koltrast
Koltrast
Vecka 12-16 Gulsparv
Gulsparv
Vecka 17-18
Tjäder
Tjäder
Vecka 17-18
Orre
Orre
Vecka 19-20
Gröngöling
Gröngöling
Vecka 19-20
Spillkråka
Spillkråka
Vecka 21-22
Taltrast
Taltrast
Vecka 21-22
Sånglärka

Sånglärka
Vecka 23-26
Bofink
Bofink
Vecka 23-26
Lövsångare
Lövsångare
Vecka 27-30
Skogsduva
Skogsduva
Vecka 27-30
Gök
Gök
Vecka 31-34
Skrattmås
Skrattmås
Vecka 31-34
Berguv

Berguv
Vecka 35-38
Kattuggla
Kattuggla
 
 Vecka 35-38
Storlom
Storlom
 
           

Back Fågelsång.seDe flesta svenska fåglar,
Sidan administreras av
Lars-Olof "Pliiggis" Sandberg.