Trettondagen 2020

På trettonhelgen brukar Lena, Lillen och jag besöka en av Sveriges Domkyrkor. Det finns 13 stift, men 15 domkyrkor. Vi har kvar att besöka: Skara och Luleå, samt de två som saknar stift Mariestad och Kalmar.